De juiste docent, een witte raaf?

De juiste docent voor jouw opdracht … een checklist voor een kennismakingsgesprek.

Eén van de taken van de L&D verantwoordelijke, of bij uitbesteding van Franklin Learning, is het zoeken van geschikte partners om het opleidingsbeleid helemaal uit te rollen.

Een kennismaking is vaak nuttig alvorens samen in zee te gaan. En een checklist met vragen waarop je zeker een antwoord wilt, is daarbij erg handig.

Vooraf

Net als bij een selectiegesprek met een potentiële medewerker, is het handig zelf alvast een lijstje met verwachtingen op te stellen waar je niet van afwijkt. Voorafgaandelijk kan je vragen alvast een CV, een lijst met gerealiseerde projecten en referenties op te vragen.

Wij vragen vaak vooraf al een eerste standaardprijs op, wetende dat specifieke eisen of voorbereidingen tot een meerprijs kunnen leiden. Hiermee vermijden we echter dat we een gesprek van 2 uur hebben met een potentiële docent, die nadien meer dan het dubbele van ons budget blijkt te vragen … Soms kan het ook nuttig zijn vooraf te checken of je potentiële kandidaat erkend is als aanbieder in het kader van de KMO-portefeuille.

Tijdens het gesprek

En dan volgt de kennismaking met je potentiële opleidingspartner … Voldoende informatie over doelgroep en projectdoelstellingen van jouw kant zijn daarbij natuurlijk cruciaal. Voor een docent is elk project uniek, dus als je wilt dat hij grondig meedenkt moet hij ook in een vroeg stadium alle nuttige informatie krijgen.

Het gesprek is dan ook vaak een uitwisseling van ideeën en ervaringen. Daarnaast kan je als opdrachtgever natuurlijk in detail verkennen of een langdurige samenwerking met de docent die voor je zit, tot de mogelijkheden behoort. En daartoe kunnen onderstaande vragen dan weer nuttig zijn …

Visie op de job, en eerdere ervaringen

Interessant om weten is hoe de docent zijn “vak” en zijn “rol” ziet. Is hij coach – lesgever – facilitator ? Hoe leren volwassenen het vlotst volgens hem ? Welke ervaringen heeft hij hieromtrent en hoe past hij zijn trainingen hieraan aan ?

Verder vraag je als opdrachtgever natuurlijk naar eerdere ervaringen als docent én als vakprofessional. Welke topics geef je, welke concrete opdrachten heb je achter de rug en hoe zijn deze verlopen ? Toepassing van de STARR-methodiek kan hierbij zeker een hulp zijn.

Eén van de succesfactoren is vaak relevante ervaring in de sector waarin de klant actief is. Een docent time-management in de IT-sector is niet noodzakelijk geschikt om dit thema te geven aan vertegenwoordigers. De dagelijkse realiteit van de deelnemers en de bedrijfscultuur zijn immers heel verschillend. Voor maximaal herkenbare voorbeelden en anekdotes is die sectorkennis van de docent cruciaal. Bovendien kan het nuttig zijn te weten bij welke bedrijfscultuur een docent zich het beste voelt.

Ontwikkelen van het leertraject

Hoe gaat de docent jouw concrete opdracht aanpakken ? Welk traject volgt hij bij de voorbereiding ? Gaat hij inhoudelijk met bepaalde modellen of typologieën (vb.in salestrainingen) werken ? Zo ja, zijn deze compatibel met modellen die in eerder in jullie organisatie gebruikt zijn ? Voor deelnemers kan het heel verwarrend worden als ze vorig jaar met DISC-types werkten, en nu ineens klanten benaderen volgens het MBTI-model.

Hoe wordt de leerstof aangebracht ? Welke werkvormen hanteert de docent ? Waarom kiest hij hiervoor ?

Informatie over de gebruikte werkvormen en over het didactisch materiaal is belangrijk om in te schatten of deze docent bij jouw beoogde doelgroep zal passen. Een vertegenwoordiger in opleiding leert op een andere manier dan een IT’er, en een bouwarbeider heeft weer andere verwachtingen… Ook bij het doorvragen naar ervaringen met jouw doelgroep kan de STARR-methodiek weer nuttig zijn.

Daarbij aansluitend vragen wij vaak door naar de sfeer die er hangt bij opleidingen van de docent? Is er ruimte voor (veel) social talk ? Hoe zou hij een optimale sfeer onder deelnemers definiëren ?

Rendement maximaliseren

Als opdrachtgever is de zgn. transfer van het geleerde naar de werkplek vaak dé graadmeter voor het welslagen van de opleiding. Hoe merk je in de dagelijkse praktijk dat de deelnemers het geleerde ook effectief toepassen ? Hoe gaat de docent deze transfer optimaliseren ? Kan hij harde garanties garanderen ? Hoe wordt het resultaat gemeten ?

Rol van de opdrachtgever

Op basis van eerdere ervaringen peilen wij ook naar de visie van de docent op de relatie met de opdrachtgever en de deelnemers.

Wat verwacht de docent van ons als opdrachtgever ? Vervullen wij een actieve rol bij de voorbereiding, of tijdens de opleiding ? Wat doet de docent als tijdens de training blijkt dat er aanpassingen op vlak van organisatiestructuur, IT-systemen, … nodig zijn ? Wat doet een docent in het bijzonder als deelnemers hem zaken toevertrouwen (negatieve of vertrouwelijke informatie) die relevant zijn voor de directie ?

Tenslotte : Wanneer vindt de docent dat de opleiding geslaagd is ? Wanneer gaat hij met een goed gevoel naar huis ?

Praktisch

Last but not least dien je nog een reeks praktische zaken af te stemmen : Wanneer wil de docent lesgeven (elke weekdag, ook weekends, avonden, …) ? Tot waar is de docent bereid zich te verplaatsen ? In welke talen kan de docent lesgeven ? Welke tarieven hanteert hij, zijn er extra verplaatsingsonkosten, kosten voor drukwerk of voor voorbereidingen, … ? Hoe staat het met de annulatievoorwaarden en met de betalingstermijnen ?

Zeker voor docenten die je inhuurt via vormingsorganisaties, is het ook belangrijk af te spreken dat je hen rechtstreeks wilt kunnen contacteren : info doorgeven over weerbarstige deelnemers, evalueren van opleidingsacties, … loopt veel moeilijker met een tussenpersoon.

En dan … de beslissing.

Al deze zaken zullen je vast en zeker toelaten om tot een goed eindoordeel te komen. Al blijft voor ons één van de belangrijkste voorwaarden, dat het ook moet “klikken”. En dan kan er een langdurige, constructieve samenwerking met sterke opleidingen ontstaan !

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *