Teamleaders: De olie in het radarwerk?

Hoe is uw bedrijf georganiseerd? Vanaf er een zekere grootte bestaat, is de kans heel groot dat uw mensen in min of meer vaste teams werken, en dat deze teams aangestuurd worden door een teamleader. Deze teamleader wordt op zijn beurt aangestuurd door een leidinggevende, en zo verder, tot je bij de CEO of de algemeen directeur uitkomt.

Klopt het? Dan bent u het ook met ons eens dat de teams de radartjes zijn in uw machine, en de teamleaders de olie? Zonder olie loopt alles vast: Zij zorgt ervoor dat het radar goed blijft draaien en goed functioneert, zij zorgt ook voor afstemming met andere radartjes (andere teams dus).

Kortom, we vragen veel van onze teamleaders. Maar onderhouden we hen net zo goed als de olie in ons machinepark? Kiezen we hen net zo zorgvuldig op kwaliteit alvorens ze ingezet worden?

Franklin Talent gelooft voor 100% in de kracht en het belang van sterke teamleaders. Hun rol is cruciaal in de organisatie:

Ze motiveren uw medewerkers om zo goed mogelijk te presteren
Ze vangen signalen op van medewerkers met zorgen, of met nieuwe ideeën en gaan daarmee aan de slag
Ze krijgen opdrachten van hogerhand, doelstellingen die ze moeten realiseren, en die ze vertalen naar hun team
Ze staan in voor de kwaliteitsbewaking
Ze rapporteren efficiënt en duidelijk rapporteren naar hun leidinggevenden
Ze reageren gepast op ongewenst gedrag van medewerkers
Ze staan mee in voor de persoonlijke en professionele groei van hun team
Ze vertalen de gewenste bedrijfscultuur en waarden naar hun team, en stellen voorbeeldgedrag
Ze loodsen uw medewerkers door moeilijke periodes met veel veranderingen, en zorgen ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting komen te staan

Om hen te ondersteunen om hun (nieuwe) rol zo goed mogelijk in te vullen, hebben we een modulair, pragmatisch opleidings- en coachingsprogramma ontwikkeld, gebaseerd op tientallen projecten bij onze klanten.

De eerste 3 modules zijn de basis: Leidinggeven is immers communiceren, duidelijke opdrachten en feedback geven. Leidinggeven is ook beseffen dat je niet elke medewerker op dezelfde manier aanstuurt. In de eerste 3 modules komt dit alles uitgebreid aan bod, met herkenbare cases en oefeningen, tot uw nieuwbakken leidinggevende het helemaal in de vingers heeft.

Alle overige opleidingen zijn korte, krachtige toepassingen op de basismodules. Naargelang uw noden, uw cultuur, uw prioriteiten maakt u uw keuze.

 

Wij pleiten overigens voor een traject gespreid in de tijd: de basismodules kort na elkaar, de vervolgmodules telkens met enkele maanden tussenin. Ook de docent is overigens op maat: Afhankelijk van uw bedrijfscultuur sturen wij een andere docent, die goed aanvoelt voor u, en die het juiste voorbeeld stelt voor uw medewerkers.

Zin om aan de slag te gaan? Bel ons op 054 26 10 01. Samen maken we uw teams tot goed geoliede machines.

 

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *