Strategisch opleiden? Stem de violen gelijk!

Wat hebben opleidingsmanagement en een orkest leiden gemeen ? Meer dan je denkt ! Slim opleiden is alle violen gelijk stemmen om te beginnen : De viool van de individuele, de team- en de organisatienoden. Bovendien moet elke muzikant goed geïnformeerd en opgeleid zijn over zijn rol in het stuk. Een keten is maar zo…

Boost uw veiligheidscultuur

Wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil ? Ooit begonnen we met opleidingen omtrent het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals bril, helm en veiligheidsschoenen. Er volgden trainingen omtrent toolboxmeetings, VCA-voorschriften, elektrische installaties, veilig rijden, … Ondanks massale opleidingen en bewustwordingscampgnes blijven we in de bouwsector geconfronteerd worden met zware arbeidsongevallen,…